Informatikadan yozma ish namunalari – Eshdavlatova Gulzoda Ahmad qizining shaxsiy veb sayti

Informatikadan yozma ish namunalari

Informatika I – variant

 1. Internetdagi malumotlarni uzatish qoidalari … deb   ataladi.
 2. A) Provayder
 3. B) Protokol
 4. C) Web-sahifa
 5. D) Web-sayt
 6. E) Web-server
 7. Birinchi Web-brauzerlar kim  tomonidan  va  qachon  yaratilgan?
 8. A) 1990-yil Nruohg Trohg Ti
 9. B) 1991-yil Vilgelm Shikkard
 10. C) 1989-yil Browser
 11. D) 1990-yil Sharl de Kalmar
 12. E) 1990-yil Tim Berners Li
 13. Internetda faqat qidiruv tizimlari ko’rsatilgan qatorni ko’rsating?
 14. A) Opera, Rambler
 15. B) Netscape Navigator
 16. C) Netscape Communicator
 17. D) Mosaic, AdWiper
 18. E) Aport, Yahoo
 19. HTML tilining buyruqlari qanday ataladi?
 20. A) Teg
 21. B) Menyu
 22. C) Deskriptor
 23. D) Title
 24. E) A va C
 25. Matn quyuq shriftda yozilishi uchun qaysi deskriptor qo’llaniladi?
 26. A) Italik
 27. B) Underline
 28. C) Black
 29. D) Bold
 30. E) To’g’ri javob yo’q
 31. Yashil rang kodi qaysi javobda ko’rsatilgan?
 32. A) 0000FF
 33. B) 00FF00
 34. C) FF0000
 35. D) 000000
 36. E) To’g’ri javob ko’rsatilmagan
 37. <P Align = “Justufy”> – qanday ko’rsatma?
 38. A) Matn nomi
 39. B) Matnni sahifaning kengligi  bo’yicha  tekislash
 40. C) Matnni sahifaning o’rtasida  joylashtirish
 41. D) Matnni formatlash
 42. E) Matnni Sahifasining o’ng  chegarasi  bo’yicha  tekislash
 43. VSPACE – qanday vazifa bajaradi?
 44. A) Rasmni chap tomonidan joy qoldiradi
 45. B) Rasmni o’ng tomonidan joy qoldiradi
 46. C) Rasmni tepasidan joy qoldiradi
 47. D) Rasmni tagidan joy qoldiradi
 48. E) C va D
 49. Rasmni yuqori chegarasi bo’yicha joylashtiruvchi ko’rsatmani toping?
 50. A) Top
 51. B) Bottom
 52. C) Middle
 53. D) Width
 54. E) Height
 55. 814 sonini yozish uchun kerak bo`lgan baytlar soni:
 56. A) 6
 57. B) 10
 58. C) 42
 59. D) 112
 60. E) 192
 61. Agar xizmatchilar xujjatlari 45 Mbayt bo`lsa va ularning har biri 1 varaq ( bir satrda 64 belgili 48 satr) bo`lsa, u holda xujjatlar soni:
 62. A) 1280
 63. B) 3840
 64. C) 1250
 65. D) 1560
 66. E) 1024
 67. Xizmatchi haqidagi ma’lumotlar 2048 belgili satr ko`rinishida saqlanadi. 8192 xizmatchi haqidagi ma’lumotlarni saqlash hajmi 1.2 Mb ga teng disketlardan eng kamida nechta kerak:
 68. A) 14
 69. B) 12
 70. C) 10
 71. D) 8
 72. E) 16
 73. 84*48 ifodani yozish uchun kerak bo`ladigan baytlar soni:
 74. A) 3
 75. B) 4
 76. C) 8
 77. D) 12
 78. E) 16
 79. 101110011011100010011100 xabarda yarim baytlarda kodlangan bir xil belgilar juftligi soni:
 80. A) 4
 81. B) 2
 82. C) 5
 83. D) 3
 84. E) 6
 85. Joriy disk – bu …
 86. A) foydalanuvchi shu paytda ishlayotgan disk
 87. B) CD-ROM
 88. C) qattiq disk
 89. D) operatsion sistema saqlanadigan disk
 90. E) virtual disk
 91. Yorliq – bu …
 92. A) fayl, jild yoki dasturning nusxasi
 93. B) direktoriya
 94. C) fayl, jild yoki dasturning grafik tasviri
 95. D) ko`chirib o`tkazilgan fayl, jild yoki dastur
 96. E) Bunday tushuncha yo`q

 

 1. Fayllar o`chirilganda Savatcha (Korzina) aktivlashadi.
 2. A) Fayllar o`chirilganda, ular diskdan o`chib ketadi, savatchada ularning faqat ro`yxati qoladi
 3. B) Fayllar diskdan o`chib ketmaydi, ular Savatcha papkasida saqlanadi, ammo avval saqlanayotgan papkasida bo`lmaydi
 4. C) Fayllar diskdan o`chib ketmaydi, avval saqlanayotgan papkasida qoladi
 5. D) To`g`ri javob keltirilmagan
 6. E) ——–
 7. Kompyuterda virus qanday paydo bo`lishi mumkin?
 8. A) egiluvchan magnit diskdan o`tishi mumkin
 9. B) matematik masalani yechish paytida
 10. C) kompyuterga modem ulash paytida
 11. D) o`z-o`zidan o`taveradi
 12. E) To`g`ri javob keltirilmagan
 13. 28800 bit/s tezlik bilan axborot uzatadigan modem ikki saxifa matnni (3600 bayt) … vaqt ichida uzatadi
 14. A) 1 minut
 15. B) 1 soat
 16. C) 1 sekund
 17. D) 1 kun
 18. E) 4 minut
 19. Modem – bu … uchun mo`ljallangan qurilma
 20. A) axborotni chop etish
 21. B) axborotni saqlash
 22. C) axborotni shu vaqtda qayta ishlash
 23. D) axborotni telefon kanallari orqali uzatish
 24. E) To`g`ri javob keltirilmagan

 

 1. Axborot uzatish tezligi 28800 bit/s bo`lgan modem 1sek. da quyidagilar­dan qaysinisini uzata oladi?
 2. A) ikki saxifa matn (3600 bayt)
 3. B) rasm (36 Kbayt)
 4. C) audiofayl (360 Kbayt)
 5. D) videofayl (3,6 Mbayt)
 6. E) To`g`ri javob keltirilmagan

 

 1. Sifatli kommutatsiyali telefon tarmog`i orqali axborot uzatish tezligi … ga yetishi mumkin
 2. A) 56,6 Kbit/s
 3. B) 100 Kbit/s
 4. C) 1 Kbayt/s
 5. D) 1 Mbit/s
 6. E) 1 Gbit/s
 7. O`n oltilik sanoq sistemasida berilgan 3C va 7F sonlarining ko`paytmasini hisoblang
 8. A) 24D4
 9. B) 1DC4
 10. C) 3DC4
 11. D) 13C4
 12. E) 15C4
 13. Quyidagi ifodada sonlar qaysi sanoq sistemalaridan olingan ?

1111a / 111b * 11c = 1010111110000d

 

 1. A) a=16, b=2, c=8, d=2
 2. B) a=8, b=2, c=16, d=2
 3. C) a=2, b=8, c=16, d=2
 4. D) a=16, b=8, c=7, d=2
 5. E) a=16, b=7, c=6, d=2
 6. Sakkizlik sanoq sistemasidagi 6254327 berilgan.  Shu sonni o`nlik sanoq sistemasidagi 16 ga ko`paytirganda xosil bo`ladigan sonni o`n oltilik sanoq sistemasida ko`rsating.
 7. A) 1958D70
 8. B) 1DD9570
 9. C) 1DD9507
 10. D) 1958DF0
 11. E) DFDFC30
 12. Quyidagi o`tkazishni bajaring         (1234)5         ——–>  (   ?   )2
 13. A) 1100 0010
 14. B) 0011 1001
 15. C) 1011 0110
 16. D) 1100 1001
 17. E) To`g`ri javob keltirilmagan
 18. Quyidagi dasturning natijasi qanday bo’ladi ?

10   A$ = “OPPOK NON”

20   L = LEN(A$) : S$ = “”

30   FOR I = 1 TO L / 2

40   IF NOT (MID$(A$, I, 1) = “O”) THEN S$ = S$ + A$ ELSE S$ = S$ + “.”

50   S$ = S$ + “.”

60   NEXT I : PRINT “A$=”; A$;: PRINT ” S$=”; S$

 1. A) A$=OPPOK NON S$=….OPPOK NON…OPPOK NON…….
 2. B) A$=OPPOK NON S$=..OPPOK NON.OPPOK NON…
 3. C) A$=OPPOK NON S$=..OPPOK NON..OPPOK NON..
 4. D) A$=OPPOK NON S$=.OPPOK NON.OPPOK NON.
 5. E) A$=NON OPPOK S$=..OPPOK NON.OPPOK NON…
 6. Quyidagi dastur qanday ish bajaradi?

10   A=0:B=1:N=10: H=(B-A)/N

30   DEF FN F(X)=1/(1+x*x)

40   S=FN F(A)+FN F(B)

50   FOR X=A+H TO B-2*H STEP H*2

60   S=S+4*FN F(X)+2*FN F(X+H)

70   NEXT X

80   S=(S+4*FN F(B-H))/3*H

90   PRINT”S=”;S

 

 1. A) [A;B] oraliqda F(X)=1/(1+x*x) funksiyasining tugun nuqtalardagi qiymatlari yig`indisini topadi
 2. B) [A;B] oraliqda F(X)=1/(1+x*x) funksiyasi bilan chegaralangan yuzani xisoblaydi
 3. C) [A;B] oraliqda 1/(1+x*x)=0 tenglama ildizini topadi
 4. D) F(X)=1/(1+x*x) funksiyasining xosilasini xisoblaydi
 5. E) To`g`ri javob yo`q
 6. Savatchada oq(30 ta ) va qora sharlar bor. Agar (qora sharlar, oqlaridan ko`p emas)            yoki  (qora sharlar,  33 tadan kam emas)  bo`lsa, savatchadagi jami oq va qora sharlar miqdorini aniqlang ? Berilgan shartni qanoatlantiruvchi javobni ko`rsating.
 7. A) 61
 8. B) 30
 9. C) 62
 10. D) 32
 11. E) 25
 12. Quyidagi jadval berilgan:

Mikroelementlarning   Videomagitofon                         Televizor                        Zahiradagi

xillari                                              uchun zarur bo`lgan m-e.miq                              m-e. miq.

M1                                                    1                                           2                           80

M2                                                    1                                           1                           60

Bu jadvalda videomagnitifonni(VD) va televizorlarni(TV) tuzatish uchun zarur bo`ladigan mikroelementlarning miqdorlari ifodalangan.

Bitta VDni tuzatish uchun M1 dan bitta, M2 dan bitta, TVni tuzatish uchun esa M1dan ikkita, M2dan bitta kerak bo`ladi. Nechta VDni(X1) va TVni(X2) tuzatganda ustaxonaning daromadi eng ko`p bo`ladi. Bitta VD ta’mirlanganda 200 so`m va bitta TVni ta’mirlaganda 300 so`m foyda olinishi ma’lum.

 

 1. A) X1=20, X2=40, foyda 14 000 so`m
 2. B) X1=20, X2=30, foyda 15 000 so`m
 3. C) X1=10, X2=40, foyda 16 000 so`m
 4. D) X1=40, X2=20, foyda 14 000 so`m
 5. E) X1=30, X2=25, foyda 14 425 so`m
 6. “Audioterminal” bu:
 7. A) Nutqni kiritish – chiqarish qurilmasi
 8. B) Tovushni, nutqni diskka yozish qurilmasi
 9. C) Axborotni xotiraga yozishning bir turi.
 10. D) Kompyuter ekrani
 11. E) Kompyuterga ulanishi mumkin bo`lgan qo`shimcha ekran
 12. Dastur kompilyasiya qilingach identifikator … .
 13. A) O`z xolicha qoladi
 14. B) Nomi o`zgaradi
 15. C) Ikkilik kodi bilan almashtiriladi
 16. D) O`n oltilik kodi bilan almashtiriladi
 17. E) Xotira yacheykasi adresi bilan almashtiriladi
 18. Lampali sxemalarga asoslangan birinchi raqamli xisoblash mashina­lari qachon va qayerda ishlab chiqildi?
 19. A) Fransiya 1945 y.
 20. B) AQSH 1946-1948 y.y.
 21. C) Kiyev 1951 g.
 22. D) Angliya 1930-1940 y.y.
 23. E) Moskva 1952 y.
 24. Quyidagi internet – serverlardan qaysi biri izlanuvchan sistema ?
 25. A) RU
 26. B) COM
 27. C) COM
 28. D) RU
 29. E) XAMMASI
 30. Pochta qutisi va elektron adres bilan abonentlarni … ta’minlaydi?
 31. A) Web-brauzer
 32. B) Gipermatn
 33. C) Provayder
 34. D) Web-sayt
 35. E) URL

 

Kalit Informatika I – variant

 

1 – B

2 – E

3 – E

4 – E

5 – D

6 – B

7 – B

 

8 – E

9 – A

10 – A

11 – A

12 – A

13 – B

14 – E

15 – A

16 – C

17 – B

18 – A

19 – C

20 – D

21 – A

 

22 – A

23 – B

24 – A

25 – A

26 – A

27 – B

28 – B

 

29 – D

30 – D

31 – A

32 – E

33 – B

34 – D

35 – C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 1 -вариант

 1. Правила передачи информации в Интернет
 2. A) Провайдер
 3. B) Протокол
 4. C) Web-сираница
 5. D) Web-сайт
 6. E) Web-сервер
 7. Когда и где создан первый Web-brauzer ?
 8. A) 1990-г. Троунг Тронг Ти
 9. B) 1991-г. Вильгелм Шиккард
 10. C) 1989-г. Броусер
 11. D) 1990-г. Шарль де Калмар
 12. E) 1990-г. Тим Бернерс Ли
 13. В каком ряду приведены только поисковые системы Internet?
 14. A) Opera, Rambler
 15. B) Netscape Navigator
 16. C) Netscape Communicator
 17. D) Mosaic, AdWiper
 18. E) Aport, Yahoo
 19. Как называются команды языка HTML?
 20. A) Тег
 21. B) Меню
 22. C) Дескриптор
 23. D) Титул
 24. E) A и C
 25. Какой дескриптор используется для жирного шрифта ?
 26. A) Italik
 27. B) Underline
 28. C) Black
 29. D) Bold
 30. E) Нет правильного ответа
 31. В каком ответе приведен код зелёного цвета?
 32. A) 0000FF
 33. B) 00FF00
 34. C) FF0000
 35. D) 000000
 36. E) Правильный ответ не указан
 37. <P Align = “Justufy”> – означает …
 38. A) Имя текста
 39. B) Выравнивание текста по ширине
 40. C) Выравнивание текста по серидине
 41. D) Выравнивание текста по левому краю
 42. E) Выравнивание текста по правому краю
 43. Для чегослужит дескриптор VSPACE ?
 44. A) Оставляет место с левой стороны рисунка
 45. B) Оставляет место с правой стороны рисунка
 46. C) Оставляет место с верху рисунка
 47. D) Оставляет место снизу рисунка
 48. E) C и D
 49. Указатель … размещает рисунок по верхней границе
 50. A) Top
 51. B) Bottom
 52. C) Middle
 53. D) Width
 54. E) Height
 55. Число байт, необходимое для записи числа 814:
 56. A) 6
 57. B) 10
 58. C) 42
 59. D) 112
 60. E) 192
 61. Если досье на сотрудников занимают 45 мегабайт и каждое из них имеет объем 12 страниц ( 48 строк по 64 символа в каждой), то число досье равно:
 62. A) 1280
 63. B) 3840
 64. C) 1250
 65. D) 1560
 66. E) 1024
 67. Сведения о сотруднике хранятся в виде строки из 2048 символов. Сведения обовсех 8192 сотрудниках можно разместить на минимальном числе дискет емкостью 1.2М, равном:
 68. A) 14
 69. B) 12
 70. C) 10
 71. D) 8
 72. E) 16
 73. Число байт, необходимое для записи выражения 84*48:
 74. A) 3
 75. B) 4
 76. C) 8
 77. D) 12
 78. E) 16
 79. Количество пар одинаковых символов, закодированных полубайтами в сообщении 101110011011100010011100, равно
 80. A) 4
 81. B) 2
 82. C) 5
 83. D) 3
 84. E) 6
 85. Текущий диск – это …
 86. A) диск, с которым пользователь работает в данный момент времени
 87. B) CD-ROM
 88. C) жесткий диск
 89. D) диск, в котором хранится операционная система
 90. E) виртуальный диск
 91. Ярлык – это …
 92. A) копия файла, папки или программы
 93. B) директория
 94. C) графическое изображение файла, папки или программы
 95. D) перемещенный файл, папка или программа
 96. E) Нет такого понятия

 

 1. При удалении файлов активизируется Корзина.
 2. A) При удалении файлы стираются с диска, а в корзине хранится лишь их список.
 3. B) Файлы не удаляются с диска, они хранятся в папке Корзина, но в папке, где они находились, их уже нет.
 4. C) Файлы не удаляются с диска, они хранятся в той же папке, что и раньше.
 5. D) Правильный ответ не приведен
 6. E) ——–
 7. Как вирус может появиться в компьютере?
 8. A) переместиться с гибкого диска
 9. B) при решении математической задачи
 10. C) при подключении к компьютеру модема
 11. D) самопроизвольно
 12. E) Правильный ответ не приведен
 13. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две страницы текста (3 600 байт) в течение…
 14. A) 1 минуты
 15. B) 1 часа
 16. C) 1 секунды
 17. D) 1 дня
 18. E) 4 минуты
 19. Mодем – это устройство, предназначенное для …
 20. A) вывода информации на печать
 21. B) хранения информации
 22. C) обработки информации в данный момент времени
 23. D) передачи информации по телефонным каналам связи
 24. E) Правильный ответ не приведен

 

 1. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, за 1 с может передать …
 2. A) две страницы текста (3600 байт)
 3. B) рисунок (36 Кбайт)
 4. C) аудиофайл (360 Кбайт)
 5. D) видеофайл (3,6 Мбайт)
 6. E) Правильный ответ не приведен

 

 1. Максимальная скорость передачи информации по качественной коммутируемой телефонной линии может достигать …
 2. A) 56,6 Кбит/с
 3. B) 100 Кбит/с
 4. C) 1 Кбайт/с
 5. D) 1 Мбит/с
 6. E) 1 Гбит/с
 7. Вычислить произведение чисел 3C и 7F в шестнадцатеричной системе счисления
 8. A) 24D4
 9. B) 1D4C
 10. C) 34D4
 11. D) 13D4
 12. E) 15D4

 

 

 1. Определите систему счисления чисел в приведенном выражении?

1111 / 111 * 11 = 1010111110000

a              b           c                                         d

 1. A) a=16, b=2, c=8, d=2
 2. B) a=8, b=2, c=16, d=2
 3. C) a=2, b=8, c=16, d=2
 4. D) a=16, b=8, c=7, d=2
 5. E) a=16, b=7, c=6, d=2
 6. Дано 6254327 в восьмеричной системе счисления. Умножить это число на 16 в десятичной системе и результат указать в шестнадцатиричной системе
 7. A) 1958D70
 8. B) 1DD9570
 9. C) 1DD9507
 10. D) 1958DF0
 11. E) DFDFC30
 12. Выполните преобразование (1234)5 —–> ( ? )2
 13. A) 1100 0010
 14. B) 0011 1001
 15. C) 1011 0110
 16. D) 1100 1001
 17. E) Правильный ответ не приведен
 18. Определите резульат выполнения следуешей программы

10   A$ = “ОППОК НОН”

20   L = LEN(A$) : S$ = “”

30   FOR I = 1 TO L / 2

40   IF NOT (MID$(A$, I, 1) = “О”) THEN S$ = S$ + A$ ELSE S$ = S$ + “.”

50   S$ = S$ + “.”

60   NEXT I : PRINT “A$=”; A$;: PRINT ” S$=”; S$

 1. A) A$=ОППОК НОН S$=….ОППОК НОН…ОППОК НОН…….
 2. B) A$=ОППОК НОН S$=..ОППОК НОН.ОППОК НОН…
 3. C) A$=ОППОК НОН S$=..ОППОК НОН..ОППОК НОН..
 4. D) A$=ОППОК НОН S$=.ОППОК НОН.ОППОК НОН.
 5. E) A$=НОН ОППОК S$=..ОППОК НОН.ОППОК НОН…
 6. Что выполняет данная программа?

10   A=0:B=1:N=10: H=(B-A)/N

30   DEF FN F(X)=1/(1+x*x)

40   S=FN F(A)+FN F(B)

50   FOR X=A+H TO B-2*H STEP H*2

60   S=S+4*FN F(X)+2*FN F(X+H)

70   NEXT X

80   S=(S+4*FN F(B-H))/3*H

90   PRINT”S=”;S

 

 1. A) Находит сумму значений функции F(X)=1/(1+x*x) в узловых точках на про­межутке [A;B]
 2. B) Вычисляет площадь ограниченный графиком функции F(X)=1/(1+x*x) на про­межутке [A;B]
 3. C) На промежутке [A;B] находит корень уравнения 1/(1+x*x)=0
 4. D) Находит производное функции F(X)=1/(1+x*x)
 5. E) Нет правильного ответа
 6. В корзине лежат 30 белых шаров и несколько чёрных. Сколько в корзине может быть шаров(белых и чёрных вместе), если (чёрных не больше,чем белых) или (чёрных не меньше 33) ? Укажите ответ удовлетворяющий данному условию.
 7. A) 61
 8. B) 30
 9. C) 62
 10. D) 32
 11. E) 25
 12. Типы Количество необходимых мик.эл.  Колич. м-э

микроэлементов                   Видеомагитофон                  Телевизор               на складе

М1                                                    1                                           2                           80

М2                                                    1                                           1                           60

В таблице приведены количества микроэлементов необходимых для ремонта одного видеомагнитафона(ВМ) и телевизора(ТВ). Если известно что прибыль от ремонта одного ВМ 200 сум а одного ТВ 300 сум, определить количество ремон­тируемых ВМ (Х1) и ТВ (Х2) при котором прибыль мастерской будет наибольшим.

 1. A) Х1=20, Х2=40, прибыль 14 000 сум
 2. B) Х1=20, Х2=30, прибыль 15 000 сум
 3. C) Х1=10, Х2=40, прибыль 16 000 сум
 4. D) Х1=40, Х2=20, прибыль 14 000 сум
 5. E) Х1=30, Х2=25, прибыль 14 425 сум
 6. “Аудиотерминал” -это:
 7. A) Устройство ввода-вывода речи
 8. B) Устройство записи речи, звука на диск
 9. C) Способ записи информации в память
 10. D) Экран компьютера
 11. E) Дополнительный экран подсоединяемый к компьютеру
 12. При компиляции программы идентификатор … .
 13. A) не изменится
 14. B) изменит название
 15. C) преобразуется в двоичный код
 16. D) преобразуется в шетнадцатеричный код
 17. E) преобразуется в адрес ячейки памяти
 18. Когда и где появились первые ЦВМ на ламповых схемах
 19. A) Франция 1945 г.
 20. B) США 1946-1948 г.г.
 21. C) Киев 1951 г.
 22. D) Англия 1930-1940 г.г.
 23. E) Москва 1952 г.
 24. Какой из этих интернет -серверов является поисковой ?
 25. A) RU
 26. B) COM
 27. C) COM
 28. D) RU
 29. E) ВСЕ
 30. Обеспечивает абонентов почтовым ящиком и электронном адресом – …
 31. A) Web-brauzer
 32. B) Гипертекст
 33. C) Провайдер
 34. D) Web-сайт
 35. E) URL

 

Ключ  Informatika I – variant

 

1 – B

2 – E

3 – E

4 – E

5 – D

6 – B

7 – B

 

8 – E

9 – A

10 – A

11 – A

12 – A

13 – B

14 – E

 

15 – A

16 – C

17 – B

18 – A

19 – C

20 – D

21 – A

 

22 – A

23 – B

24 – A

25 – A

26 – A

27 – B

28 – B

 

29 – D

30 – D

31 – A

32 – E

33 – B

34 – D

35 – C

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ